Luxusní lodi MSC Armonia po Východním Středomoří

28.11.2012

Zážitky z plavby luxusní lodí MSC Armonia po trase Venezia - Ancona - Korfu - Santorini - Pireus / Athény - Argostoli (Kefalonia) - Kotor - Venezia na přelomu září a října 2012. Dovolenou na některé z lodí společnosti MSC (k dispozici je jich v současnosti 12, od 4* po 5*) lze doporučit, spojíte odpočinek na lodi s poznáváním jednotlivých cílových míst - plavby jsou realizovány nejen ve Středomoří, ale i v Severním moři, do norských fjordů, na Kanárské ostrovy, ale i v Karibiku.

Luxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním StředomoříLuxusní lodi MSC Armonia po Východním Středomoří

Využili jsme nabídky našich kolegů na plavbu na lodi MSC Armonia po Východním Středomoří a vydali se na "průzkumnou" cestu na lodi trochu jiných rozměrů, než jsou naše oblíbené jadranské jachty Silva a Vjeko. Autobus nás přes noc odvezl z Česka do přístavu v Benátkách. Následoval organizovaný chaos, ale okolo dvou tisíc účastníků plavby se nalodilo velice konsolidovaně, v pohodě a bez dlouhého čekání. Ubytovali jsme se  a vydali na seznamovací procházku po 300 metrů dlouhé lodi o 12 patrech, z toho přístupných turistům bylo cca 7, ostatní sloužily pro ubytování posádky a pracovištím typu kuchyně, prádelna,  .....

msc_1_400msc_1_2_400msc_1_3_400msc_1_4_400msc_1_5_400
Několik pater bylo vyhrazeno především pro kajuty, vnitřní, venkovní, s balkonem - tomu odpovídala i cena pobytu. My jsme bydleli v 8. patře, ve vnitřní kajutě, bez oken, ale velice pohodlné, prakticky vybavené a neustále uklizené. Náš indonéský steward praktikoval 2 typy stlaní postele - denní, kdy postel byla ještě překryta přehozem a noční, kdy nám během večeře ustlal na spaní a naše noční košile "nazdobil" do různých obrazců. Úplně horní paluba byla určena sportu, byla zde diskotéka, hřiště na minigolg, odbíjenou a košíkovou, ochozy s lehátky. O patro níže byly 2 bazény se slanou vodou a 2 vířivky, opět množství lehátek okolo nich, zmrzlinový bar, nápojový bar, snack s hamburgery, pommes-fritty apod. Velkou část paluby zaujímala bufetová restaurace, kde probíhaly zejména snídaně a obědy. Snídaně, obědy a vždy večeře probíhaly servírovaným způsobem v restauracích ve spodních patrech, naše byla na 6. patře. Kromě restaurací a kajut bylo na lodi několik kaváren, barů, casino, řada obchodů, divadlo. Takové menší bludiště, než jsme se naučili kde je vpředu a kde vzadu, kde napravo a kde nalevo tak jsme párkrát zabloudili. V 5. a 6. patře bylo umístěno divadlo, kde probíhal každý večer jiný program, jednou se jednalo o kapitánský večer, jednou o italský večer a nakonec o večer na rozloučenou. Jazykové problémy nebyly - kromě konferanciera se na podiu nemluvilo - taneční variace střídali gymnasté, komici, zpěváci, artisté.

msc_2_400msc_2_2_400msc_2_3_400msc_2_4_400msc_2_5_400
Ale zpět k restauracím. Většina obsluhujících byla opět z Asie, "náš" Adiputra byl z indonéského Bali, druhý číšník Ferreira pak z Brazilie. Během pobytu bylo 2x přikázáno přijít na večeři ve společneském obleku, jednak probíhal italský večer, zakončený hořícími zmrzlinový dorty, jednak slavnostní večeře na rozloučenou, zakončená velkolepým půlnočním rautem v bufetové restauraci, kde lodní kuchaři a zejména cukráři vytvořili neskutečná díla zejména z ovoce a zeleniny.  Pokud jsme měli dostatek času, tak jsme navštěvovali restauraci se servírovanými jídly, každodenně měněné menu bylo velice obsáhlé, zahrnovalo řadu specialit a pokrmy byly nejen vynikající chuťově, ale i opticky neskutečně "načinčané". I když pobyt na lodi byl velice příjemný, přece jenom podstatnější částí naší plavby byla návštěva jednotlivých přístavů a míst na trase plavby.
msc_3_120msc_3_2_120msc_3_3_120msc_3_4_120msc_3_5_120
Silným zážitkem bylo již vyplutí této veliké lodi z přístavu v Benátkách. Loď pomalu proplouvá těsně okolo hlavních benátských památek, okolo Dóžecího paláce, Baziliky sv. Marka, řady významných kostelů a náměstí. To vše sledujete z posledního 12. patra lodi, z výšky téměř odpovídající výšce Campanilly na nám. sv. Marka. My jsme vyplouvali již v podvečer, město bylo osvíceno tisíci světel. Vzhledem k tomu, že jsme vyplouvali v době večeře, opustila většina strávníků, k velkému zděšení obsluhy, restauraci - vyplutí nebylo možno neprožít na horní palubě. Ale večeři jsme nakonec v pohodě dokončili a vzhledem k únavě z cesty busem odešli "do hajan".
msc_4_400msc_4_2_400msc_4_3_400msc_4_4_400msc_4_5_400
Ráno jsme připluli do Ancony, významného přístavu na východním pobřeží Itálie. Vystoupili jsme na pobřeží, prošli se starým městem, vystoupali ke katedrále San Ciriaco. Zde se příslušníci místní policie chystali k jakési oslavě a v kostele probíhala zkouška jejich pěveckého sboru. Od katedrály byl nádherný výhled na celé město a zejména na přístav, plný velkých trajektových a výletních lodí. Cestou zpět jsme se zastavili na cappucino na typickém italském náměstíčku a pak už pospíchali zpět na loď.
msc_5_2_400msc_5_3_400msc_5_4_400msc_5_5_400msc_5_6_400
Po další noční plavbě jsme ráno nejprve proplouvali okolo pobřeží Albánie, abychom nakonec dopluli do města Korfu na stejnojmenném řeckém ostrově. Vzhledem k tomu, že centrum města bylo od přístavu vzdáleno cca 4 km, zaplatili jsme si na lodi autobusový transfer - autobusy označené MSC "pendlovali" celou dobu pobytu mezi přístavem a hlavním náměstím města. Zde jsme nejprve navštívili zdejší mohutnou pevnost, vystoupali až na její nejvyšší bod a po sestupu zmoženi únavou poseděli u  ledové kávy. Poté jsme pomalu obešli celé náměstí, údajně největší v Řecku. Jeho dominantní stavbou je palác, v kterém pobývala rakouská císařovna Sissi. Okolo náměstí se nachází řada úzkých uliček plných různých obchůdků se zbožím útočícím na peněženky turistů. Ty jsme pomalu prošli a vrátili se na náměstí a odjeli busem na loď. Loď odplouvala tentokrát brzo, čekala nás nejdelší trasa plavby.
msc_6_400msc_6_2_400msc_6_3_400msc_6_4_400msc_6_5_400
Dopoledne jsme se probudili již hluboko v Egejském moři a blížili se k "perle" naší plavby, k ostrovu Santorini. Vpluli jsme do "kráteru", veliké okrouhlé mořské plochy vytvořené po výbuchu sopky a před námi se již tyčily vysoké pobřežní skály, na jejichž vrcholcích jako korálky svítily bílé domky i rozsáhlejší stavby kláštěrů a kostelů. V zátoce již kotvily další 3 výletní lodi, což znamenalo, že na Santorini bude "přelidněno", jen na še loď měla kapacitu 2000 turistů. Santorini byl jediný přístav, kde naše loď nemohla zakotvit u přístavního mola. Ale jakmile jsme se přiblížili k přístavu pod městem Fira, již se ze všech stran přibližovaly loďky místních námořníků, obdrželi jsme pořadí výstupu z lodi a na pokyn řídících důstojníků přestoupili na lodě, tzv. nápomocné, plující do přístavu města Fira. Po výstupu z lodě jsme měli na vybranou jak se dostat do vlastní Firy- jít pěšky asi 300 schodů (ne-horko), zaplatit si mulu, která by nás po oněch 300 schodech nahoru vynesla nebo vyjet nahoru lanovkou. Zvolili jsme tu poslední variantu. Zanedlouho jsme stáli v centru městečka Fira, bílo-modrá kombinace domečku, staveb, keramiky všude převládala. Prošli jsme to podstatné a navečer si odpočinuli v kavárně s krásným výhledem na úbočí skal pod námi, zastavěné penziny, restauracemi. V kavárně jsme počkali na západ slunce, který byl skutečně impozantní. To jsme však ještě netušili, co nás čeká. Na onen západ slunce jsme nečekali pouze my, ale i většina turistů z oněch výletních lodí, čekajících před přístavem. A všichni museli použít pro cestu dolů lanovku, jiná varianta v té tmě již v podstatě nebyla. Naštěstí jsme čekali ve frontě jen hodinu a na našui výletní loď jsme se tak vrátili s dostatečnou časovou rezervou. 
msc_7_400msc_7_2_400msc_7_3_400msc_7_4_400msc_7_5_400
Další ráno jsme vplouvali do přístavu Pireus na předměstí Athén. Zde jsme měli zajištěný autobusový okruh po Athénách, který jsme zahájili zastávkou u Olympijského stadionu. Odtud jsme jeli přímo k Akropoli, kde jsme naštěstí byli téměř prvými návštěvníky. V klidu jsme prošli celou Akropoli, prošli jsme okolo starořeckého divadla, prošli po monumentálním schodišti vstupní branou do areálu, prohlédli si Eractheum, chrám Victorie, symbol Řecka - Parthenon. Mezi tím se celá Akropole zaplnila tisíci turistů a u vchodu stále nekonečná fronta. Od Akropole jsme odjeli k budově Parlamentu a hrobu neznámého vojína a sledovali zde výměnu stráží v starořeckých krojích, tzv. Evzonů. Od parlamentu jsme jeli k Hadriánovu oblouku, kde jsme měli dostatek času i na prohlídku čtvrti Plakias a posezení u kafíčka. Poté jsme se přeplněnými ulicemi Athén a Pirea vrátili na naši loď.
msc_8_400msc_8_2_400msc_8_3_400msc3_400msc3_2_400
Další naší zastávkou byl ostrov Kefalonia a jeho hlavní město Argostoli. Toto romantické městečko je umístěno v hluboké zátoce, bez významných historických památek. Svým návštěvníkům to však nahrazuje hezkým nábřežím, obklopeným rybářskými loďkami, obchody se zeleninou a ovocem, kavárničkami a restauracemi. Měli jsme zde dokonce možnost pozorovat několik obrovitých želv caretta-caretta. Zpět k lodi jsme procházeli po hlavní ulici vedoucí mezi hezkými domky s ještě hezčími balkony, obchody, kostely a restaurecemi. Prostě po hektických Athénách odpočinkový den.
msc_9_400msc_9_2_400msc_9_3_400msc_9_4_400msc_9_5_400
Naším posledním místem na plánovaném okruhu byl černohorský Kotor, kam jsme dopluli těsně před svítáním. Vzhledem k tomu, že jsem měl dohodnutou schůzku na kávu s naší černohorskou průvodkyní Ivicou (viz autobusový zájezd do Černé Hory) dohodl jsem se s naší delegátkou a pro celou naši českou skupinu u ní zajistil organizovanou prohlídku Kotoru. Prošli jsme se jeho uličkami, popovídali si o jednotlivých palácích, kostelech a procházku ukončili na trhu, kde jsme především obdivovali kýty pršutu a hromady čerstvých i sušených hřibů. Po obědě jsme pomalu opouštěli Kotor a proplouvali Bokou kotorskou, okolo kostelíku na umělém ostrůvku, okolo bývalých přístavišť rakousko-uherského loďstva. Po vyplutí na volné moře jsme zjistili, že silný vítr zvedl poměrně vysoké vlny, takže když jsem se telefonicky spojil s kpt. Ivanem ze Silvy, položil mi otázku, jak se nám v tom vlnobití daří. Odpověď byla jednoduchá - nás se to netýká, naše loď je 300 metrů dlouhá a téměř 30 metrů široká.
msc_10_400_01msc_10_2_400msc_10_3_400_01msc_10_4_400msc_10_5_400
Čekala nás poslednáí noc na naší Armonii, zbalili jsme zavazadla, dali si poslední vynikající večeři, rozloučili se s "našimi" stewardy a ráno se probudili těsně před Benátkami. Těšili jsme se, jak budeme sledovat onu krásnou scenérii tohoto města z horní paluby, leč počasí nám nepřálo, Benátky byly zahaleny do mlhy. Po přistání jsme opustili loď, naložili zavazadla do autobusu a místní lodní tramvají, vapporettem se vydali po Canale Grande k Dožecímu paláci. Zašli jsme se podívat k Mostu Vzdechů, prošli se okolo Dožecího paláce, baziliky sv Marka, po stejnojmeném náměstí s kavárnami, došli až k Mostu Akademie, poseděli na kafíčku na nedalekém náměstí a pak se křivolakými uličkami, přes desítky mostů a mostečků došli k neznámějšímu benátskému mostu, k Mostu Rialto. Odtud jsme se vrátili na náměstí sv. Marka, poslechli si zde hrající kavárenské orchestry, nalodili se na vapporetto a navečer se autobusem vydali na cestu domů, do ČR.  
msc_11_400msc_11_2_400msc_11_3_400_01msc_11_4_400msc_11_5_400
Závěr - velice pohodová dovolená, spojující odpočinek a relaxaci na luxusní lodi s vynikajícím stravováním a velmi dobrým ubytováním, navíc umožňující velmi pohodlně se seznámit se základními památkami a přírodními krásami v jednotlivých přístavech. Připlutí a odplutí z přístavů je samo o sobě silným zážitkem a je možno konstatovat, že výstup a nástup účastníků z/na loď při výletech na pevninu je perfektně organizačně zajištěn a probíhá velice rychle. V přístavech buď není, nebo je velice povrchní kontrola pasových a celních orgánů, a pokud se pohybujete v zemích platících v EUR, pak odpadá i problém se získáním místní měny.
msc_12_400msc_12_2_400msc_12_3_400msc_12_4_400msc_12_5_400_01

Nabídku plaveb s českým delegátem naleznete zde.

Rozsáhlou fotogalerii a videa z cesty najdete během nejbližší doby na našem webu www.plavby-jadran.cz ve FOTOGALERII a VIDEOTÉCE.