Cestovní pojištění při cestach do zahraničí

Naše cestovní kancelář zajišťuje pro své klienty s trvalým bydlištěm na území ČR či SR cestovní pojištění prostřednictvím České pojišťovny a jejího  asistenční služby, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, tel. +420 221 586 675, fax +420 221 586 100, e-mail: medical@europ-assistance.cz
Česká pojišťovna a.s., P.O.BOX 305, 601 00 Brno, klientský servis: 420 241 114 114

Každý účastník naší rekreace („NT“, „EU“, „DCR“ a „FRF“) by měl být ve svém vlastním zájmu  pojištěn, cestovní pojištění není zahrnuto v základních cenách služeb uvedených v ceníku tohoto katalogu. U rekreace označené „CZ“ se cestovní pojištění řeší dle dispozic příslušného touroperátora, příp. prostřednictvím naší CK.

 

Cestovní pojištění Turista
Evropa ostatní svět
E02 E03 E06 sport S08
pojištění léčebných výloh 3.000.000 3.000.000 5.000.000
úrazové pojištění
- nezbytné léčení 20.000 20.000 40.000
- trvalé následky 200.000 200.000 400.000
- smrt úrazem 100.000 100.000 200.000
pojištění odpovědnosti za škodu
- na zdraví 2.000.000 2.000.000 3.000.000
- na věci 1.000.000 1.000.000 1.500.000
- finanční 500.000 500.000 1.000.000
pojištění cestovních zavazadel 20.000 20.000 50.000
pojištění právní ochrany - 200.000 20.000
Pojistné na osobu a pobyt v Kč 258 290 312 520
pojištění storna cesty 15.000 30.000 100.000
pojištění nevyužité dovolené - 15.000 15.000
pojištění přerušení cesty - 20.000 20.000
Pojistné storna za osobu a pobyt v Kč 130 212 212 704

 

Pozor - cestovní pojištění se obvykle nevztahuje, nebo velmi omezeně, na doklady, šperky, peníze a cennosti, ale i některé movité věci

Pokud se domníváte, že jste dostatečně pojištěni z titulu držení platebních karet a další cestovní pojištění nepotřebujete, pak si nejdříve řádně prostudujte na co a na koho se cestovní pojištění z bankovní karty vztahuje a porovnejte je s tabulkou na této straně katalogu.

Informace k cestovního pojištění ČP ke stažení zde