Povinné smluvní pojištění záruky v důsledku úpadku CK NATUR TRAVEL

V souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu má cestovní kancelář Natur Travel sjednáno povinné smluvní pojištění záruky v důsledku úpadku CK u pojišťovny UNIQA. Certifikát pro rok 2017 je ke stažení zde, Certifikát pro rok 2018 je ke stažení zde

Rozsah a podmínky pojištění, práva zákazníka na plnění v případech úpadku cestovní kanceláře a způsob oznámení pojistné události je uveden jednak ve Všeobecných obchodních a záručních podmínkách CK Natur Travel a především pak na dokladech pojišťovny, které je cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi zároveň se Smlouvu o zájezdu - Potvrzením o zájezdu. Povinné smluvní pojištění CK je povinné pro všechny zájezdy CK Natur Travel a je zahrnuto v ceně zájezdů.
Ale pozor - zákon přesně vymezuje pojem „zájezd“. Zájezdem dle současného zákona č. 159/1999 Sb. je pouze kombinace 2 a více služeb cestovního ruchu (ubytování, stravování v rozsahu alespoň polopenze, doprava, cestovní pojištění, ...), přičemž cena každé z těchto služeb musí činit minimálně 20 % celkové ceny zájezdu. Zájezdem tedy není pouze zajištění ubytování v appartementu bez stravování a s vlastní dopravou.

Pro Vaši orientaci uvádíme u cen naší rekreace symboly:  Z = zájezd dle zákona 159/1999 Sb., S = služba (není pojištěno) a PP = provizní prodej - řídí se dle uvedeného provizního prodejce.
Pokud by jste se někdy v zahraničí dostali do problémů, např. s opožděným příjezdem autobusu při cestách do Chorvatska - volejte vždy nejdříve delegáta dopravce, příp. naši CK, náš mobil 00420 603 418 474 je Vám k dispozici po celý rok NON-STOP.

Naše CK má navíc uzavřené speciální nepovinné pojištění za škody způsobené třetím osobám. Toto pojištění Vám, našim klientům, garantuje, že v případě, kdy by došlo v průběhu Vaší rekreace k nějaké nepředvídané události a Vy jste tímto byli poškozeni jak naší CK, tak i našimi partnery či místními dodavateli služeb (na zdraví, majetku, ...) naše CK Vás bude schopna prostřednictvím své pojišťovny adekvátně finančně odškodnit. Partnerem při řešení těchto záležitostí je opět pojišťovna UNIQA. Podrobné podmínky tohoto pojištění jsou k dispozici v naší CK.