DOKLADY, DOPRAVA, POBYT, ...

Pro své cesty do zahraničí potřebujete cestovní pas, platný obvykle ještě až 6 měsíců od předpokládaného termínu návratu do ČR. Vízová povinnost při turistických cestách do max. 30 dnů pobytu je vyžadována jen v některých státech. Při cestách do zemí Evropské unie (EU) Vám postačí jako doklad Občanský průkaz novějšího typu se strojově čitelnou zónou, přesto doporučujeme cestovat s Cestovním pasem. Podrobné informace Vám poskytneme v naší CK. Pokud cestujete vlastním autem, v některých evropských (Řecko) a ve většině mimoevropských států potřebujete mezinárodní řidičský průkaz, nový řidičský průkaz (EU), nebo ověřený překlad našeho řidičského průkazu. Obdobné předpisy pro řidiče platí i v případě zapůjčení vozidla v cílové zemi Vašeho pobytu. Všude potřebujete zelenou kartu, tj. výpis o úhradě zákonného pojištění vozidla. V některých zemích platí určitá omezení pro zapůjčení vozidla z hlediska způsobilosti řidiče jeho věk, délka držení řidičského oprávnění, apod.

V případě, že máte vozidlo zapůjčeno od příbuzných, známých či firmy, obvykle potřebujete notářsky ověřený překlad plné moci od majitele.

V případě nehody v zahraničí je nutno vždy kontaktovat policii a o nehodě sepsat zápis, včetně podpisů všech zúčastněných a uvedení čísel pojistek.

Dále je zapotřebí si nezapomenout doma průkaz VZP či jiné Vaší zdravotní pojišťovny, doklady k příp. cestovnímu pojištění, seznam pravidelně používaných léků a jejich dávkování, očkovací průkaz (je-li v cílové zemi očkování vyžadováno), dopravní ceniny, ap.

V žádné z námi nabízených lokalit není vyžadováno speciální zdravotnické zabezpečení. Doporučujeme však si před cestou zkontrolovat platnost některých důležitých očkování, např. proti tetanu, do pasu doplnit některé základní osobní údaje, jako např. krevní skupinu a případné alergie, nezapomenout na pravidelně užívané léky, připravit si i léky na zvýšené teploty, průjmová onemocnění, v navštívených zemích konzumovat pouze vodu z uzavřených originálních nádob, nepřehánět opalování a v případě sexu s neznámými partnery používat vždy kondom. Veškeré informace o potřebném očkování, vlastní očkování a konzultace o ochraně zdraví v zahraničí naleznete v Centru cestovní mediciny, Havelská 14, Praha 1, tel. 222 094 121, www.medpharm.cz.

Obvyklou a nejrozšířenější dopravou do námi prodávaných středisek je doprava vlastní - autem, příp. u železničářů vlakem. Umožňuje poměrně pohodlnou a rychlou dopravu na střední vzdálenosti do evropských rekreačních středisek, se současným spojením rekreace u moře i s určitým poznáváním navštívené země, příp. i zemí tranzitních. U pobytů v Chorvatsku jsme schopni Vám zajistit i autobusovou dopravu, v případě plaveb jachtou Silva a Vjeko i dopravu leteckou z Prahy do Splitu.

Upozorňujeme, že jízdní řády autobusové dopravy jsou pouze orientační, pevný a ze strany dopravce závazný je pouze čas odjezdu z prvého odjezdového místa v ČR. Vzhledem k dopravním komplikacím na trasách k jižním mořím je možné a pravděpodobné, že autobusy „naberou“ na trase zpoždění. Vzhledem k povinnému odpočinku řidičů v cílové stanici u moře je navíc možné, že toto zpoždění z cesty „tam“ se projeví i při odjezdu od moře při cestě „zpět“. Vy však na místě odjezdu, ať již při cestě tam nebo zpět, buďte vždy včas dle jízdního řádu, raději o 30 minut dříve. Většina dopravců dnes využívá při cestách ze zahraničí do ČR k informování svých klientů o přesné době odjezdu i zasílání SMS zpráv na Vaše mobilní telefony - neopomeňte proto uvést v Objednávce služeb jeho číslo a v den odjezdu, zpravidla odpoledne ho mít zapnutý. Rozmístění klientů v autobuse, ale i v letadle, určuje vždy přepravce. V odůvodněných případech, zejména zdravotních, je možno předem požádat přepravce o umístění v určité části dopravního prostředku - nutno však toto uvést již v Objednávce služeb, i tak ale nelze tuto speciální službu garantovat. Z bezpečnostních důvodů je nutno dbát pokynů zaměstnanců dopravce, respektovat jejich zákonné předpisy (odpočinek, povolená rychlost, ...). Autobusová přeprava může být z kapacitních důvodů řešena i svozy mikrobusy či osobními auty do vypsaných hlavních odjezdových míst, včetně možného přestupu na trase autobusu. Zákazník je povinen naložit si při nástupu svá zavazadla do autobusu a v cílovém místě je okamžitě převzít.

Prakticky do všech vzdálenějších evropských destinací a samozřejmě do všech středisek v Zámoří jsme schopni Vám zajistit leteckou dopravu:

charterovou z letišť v Německu (Mnichov, Frankfurt, Drážďany, Berlín, ...),

charterovou dopravu z letišť v České republice. Tuto dopravu je možno využít zejména při letech na Krétu či Zakynthos a do Španělska, včetně Kanárských ostrovů.

pravidelnými leteckými spoji v ekonomické třídě (možno si vyžádat i luxusnější a dražší třídu) z letišť v České republice (Praha) s renomovanými nebo nízkonákladovými leteckými společnostmi. Tato doprava se využívá při letech do Zámoří a do Španělska či Řecka.

Výhodou charterových letů je jejich nižší cena, nevýhodou pak jejich časté opoždění příletů a odletů, a omezený počet letů v týdnu.

Výhodou pravidelných letů je jejich častější frekvence, vyšší spolehlivost, nevýhodou pak příp. vyšší cena letenek.

Rozsah nabídky letecké přepravy je podrobně specifikován u jednotlivých destinací. Před odletem domů včas prostřednictvím Vaší recepce potvrďte u leteckého přepravce Váš let (pokyny obdržíte zároveň s letenkou).

Nezapomeňte - váhový limit zavazadel činí obvykle 20 kg/os., někdy i jen 15 kg/os.

Není-li stanoveno jinak, pak by Vaše ubytování mělo být připraveno v den nástupu na dovolenou obvykle nejdříve po 14. hod. a naopak, Vy byste měli v den odjezdu pokoje vyklidit nejpozději do 10. hodiny. Toto časové omezení se týká výhradně ubytování, do prostoru FKK-střediska můžete samozřejmě ihned po příjezdu a můžete v něm setrvat třeba až do večerního odjezdu. Pozdní večerní příjezd do FKK-střediska, ať již plánovaný či neplánovaný (dopravní problémy) je vhodné a někdy i nutné telefonicky avizovat recepci (pokyny a tel. čísla obdržíte při odbavení zájezdu). Obdobně - i odjezd domů v časných ranních hodinách si předem projednejte s recepcí (převzetí pokojů, klíčů, cest. pasů ap.). Cestovní kancelář, ani její partneři negarantují hlídání zavazadel před ubytováním v příjezdový den a po ukončení pobytu v odjezdový den. Den příjezdu a odjezdu není obvyklým dnem rekreace, je dnem cestovním.

Přidělování pokojů, bungalovů, appartementů, ap. je plně v kompetenci recepce ubytovacího zařízení a CK NT nemůže toto plně ovlivnit. CK NT rovněž nemůže odpovídat za okolí ubytovacího zařízení, za hluk z okolních zábavních podniků, nově zahájenou stavební činnost, kouř z požárů v okolí, ap.

Appartementy, chatky, ap. pro 3 a více osob jsou určené zejména rekreaci rodin s dětmi, nikoliv předem domluvených dvojic či skupin rekreantů - tomu odpovídá i členění lůžek (ložnice, obývací pokoje, palandy, ap.).

Pokud máte zabezpečenou stravu, tj. polopenzi /HP/ nebo plnou penzi /VP/, pak obvykle, s výjimkou snídaně, nejsou nápoje zahrnuty v ceně a platí se hotově obsluhujícímu. Při předávání Voucheru na recepci Vám bude sděleno místo a čas Vašeho stravování. Je obvyklé se ohlásit při prvém příchodu do restaurace u vrchního, který Vám většinou určí stůl u něhož se budete stravovat po celou svoji dovolenou. Služby obvykle začínají večeří v den příjezdu a končí snídaní /HP/ nebo obědem /VP/ v den odjezdu. Je-li uvedeno „bufet“, znamená to, že si sami jídlo vybíráte u výdejního pultu a odnášíte ke stolu - může být i velmi omezená nabídka. Pokud je uvedeno „Švédský stůl“, pak nabídka je podstatně bohatější, princip však obdobný.

Pokud je v nabídce uvedeno „vlastní stravování /SV/“, pak to znamená, že máte absolutní volnost výběru typu stravování. Ve všech střediscích a v jejich okolí je mnoho restaurací, které se těší na Vaši návštěvu. Můžete si tak volit různé typy jídel a podrobně tak prozkoumat i kulinářskou nabídku navštívené země. Samozřejmě, můžete si i sami uvařit.

Do restaurací i naturisté chodí vždy oblečeni. Oblečení by mělo odpovídat kategorii ubytovacího a restauračního zařízení.

Určitě budete mít zájem, kromě rekreace u vody, se podívat po blízkém i vzdálenějším okolí místa Vašeho pobytu. Pokud jste na dovolené vlastním autem, pak máte prakticky neomezené možnosti. V opačném případě můžete využít služeb místních cestovních kanceláří a jejich agentů, kteří Vám na recepci, ale i na pláži budou prezentovat svoji nabídku. Autobusové výlety, lodní výlety, ale i výlety na koních, terénních autech, zapůjčení osobního auta, jízdních kol - to vše je Vám prakticky ve všech střediscích nabízeno. Za takto realizované výlety CK Natur Travel neodpovídá. Stejně tak máte možnost využívat sportovních zařízení ve Vašem středisku nebo v jeho blízkém okolí. Na některá sportoviště je přístup volný, na některá se platí vstupní poplatek - potřebné informace naleznete opět na recepci nebo u správce sportovišť. 

 

DEN PŘÍJEZDU/ODJEZDU

V nabídce máte vždy uveden údaj, kdy je možno do FKK-střediska přijet a kdy je možno odjet. Buď je určen konkrétní den, obvykle SOBOTA, nebo je uvedeno DENNĚ a pak máte možnost si nástupní a odjezdový den předem zvolit a být tak na dovolené libovolně dlouho. Tento naprostý liberalismus se týká nabídky s vlastní dopravou, v některých případech i s dopravou leteckou. V opačném případě se musíte přizpůsobit termínům hromadné dopravy, tzn. autobusové a letecké dopravy. Nástupní a odjezdový den je však vždy poznamenán svoji specifikou a není možno předpokládat, že se v tyto dny budete moci nerušně věnovat odpočinku a rekreaci.

Obvykle musíte být ubytováni min. 7 dní (není-li uvedeno jinak). Z technických a kapacitních důvodů se může stát, že nebude možno vždy zcela vyhovět Vašemu požadavku na den příjezdu/odjezdu (zejména při pozdějším zaknihování dovolené).

 

DELEGÁTI

V řadě FKK-středisek nemají naši němečtí partneři, a proto ani naše CK tzv. delegáty. Naši klienti obdrží před cestou podrobné pokyny jak od našich německých partnerů, tak i od naší CK a veškerá jejich přání a potřeby pak přímo na místě řeší příslušná recepce. Recepce Vás ubytuje, seznámí se způsobem příp. stravování, informuje Vás o možnostech výletů, zapůjčení auta, na základě Vašeho pokynu je Vám nápomocna při rekonfirmaci zpátečního letu u letecké společnosti. Recepce rovněž řeší Vaše běžné problémy s ubytováním či stravováním (např. poruchy), stížnosti a přání. Podrobnější informace obdržíte v cestovních pokynech při odbavení zájezdu, zároveň s Voucherem. V případě, že naši němečtí partneři mají v uvedené lokalitě svého delegáta (obvykle pro více středisek), pak zákazník obdrží od CK NT při odbavení i kontakt na tohoto delegáta, obvykle vč. jeho telefonického spojení. V každém FKK-středisku je nástěnka s informacemi našeho německého partnera, včetně uvedení telefonického spojení na příp. delegáta, resp. s uvedením doby, kdy ve středisku je osobně přítomen. V případě, že některý váš oprávněný požadavek vůči recepci není řešen, obraťte se neprodleně na tohoto delegáta a požádejte ho, aby reklamaci vyřešil. 

 

KAUCE

V převážné části francouzských FKK-středisek, příp. i v některých jiných lokalitách se vyžaduje při příjezdu složení kauce ve stanovené výši. Pokud se Vám „nepodaří“ něco zničit, poškodit, silně znečistit, ap. a pokud před odjezdem řádně svůj přechodný příbytek uklidíte, pak Vám bude při odjezdu kauce v plné vyši vrácena. Při nákupu valut však s příslušnou částkou počítejte, použít ji můžete až při cestě domů. Je většinou možné využít k tomuto účelu i kreditních karet, ty obvykle potřebujete i při zapůjčení vozidla v zahraniční půjčovně.