JAK SE PŘIHLÁSIT NA REKREACI

vybrat si z našeho katalogu, ať už tištěného nebo na internetu, svůj požadavek zavolat, odfaxovat, poslat e-mail naší CK. Pokud budete mít možnost naši CK navštívit osobně, rádi Vám poradíme při výběru a „doladění“ Vaší dovolené;

na základě Vašeho požadavku Vám zašleme nebo předáme cestovní smlouvu - závaznou přihlášku a poštovní složenku na úhradu zálohy rekreace ve výši min. 50 % předpokládané ceny rekreace (není-li uvedeno jinak). Kompletní formulář přihlášky si můžete „stáhnout“ i na našich stránkách www.naturtravel.cz. V tomto případě si od naší CK vyžádejte přidělení variabilního symbolu;

Cestovní smlouvu - závaznou přihlášku je nutno řádně a úplně vyplnit, podepsat, uhradit zálohu a díl A přihlášky a fotokopii platebního dokladu odeslat poštou naší CK. Pro urychlení doporučujeme před odesláním těchto dokumentů tyto ještě naší CK odfaxovat;

na základě Vaší přihlášky a úhrady zálohy odbavíme Vaši objednávku, projednáme a zajistíme jednotlivé služby u našich partnerů a poté Vám zašleme cestovní smlouvu - přehled objednaných a zajištěných služeb, včetně podrobného vyúčtování Vaší dovolené a pokud se jedná o zájezd dle zákona č. 159/1999 Sb. i certifikát o povinném smluvním pojištění CK proti důsledkům úpadku. Zároveň Vám zašleme platební doklady na úhradu doplatku ceny rekreace, s uvedením nejpozdějšího termínu jeho úhrady;

mýliti se je lidské a zejména při rychlém vyplňování rubrik „Kalkulace ceny“ na Závazné přihlášce může dojít k chybě. Podstatné jsou ceny a slevy uvedené v katalogu CK NT, příp. na zvláštních nabídkách CK;

po úhradě doplatku ceny rekreace Vám naše CK zašle, nejpozději 7 dnů před dnem první objednané služby veškeré cestovní doklady. Pokud by jste plánovali opustit naši republiku ještě dříve, pak to laskavě uveďte v cestovní smlouvě, abychom Vám doklady zaslali včas;

pokud je Vaše dovolená realizována prostřednictvím našeho autorizovaného prodejce, pak je postup obdobný s tím, že tento prodejce s Vámi projedná celou problematiku uzavření cestovní smlouvy - závazné objednávky, jemu rovněž předáte díl A této části cestovní smlouvy a některým z dále uvedených způsobů uhradíte zálohu. Poté veškerou činnost přebírá naše CK, která Vám již přímo zašle cestovní smlouvu - přehled objednaných a zajištěných služeb, platební doklady na úhradu doplatku a posléze i veškeré cestovní doklady.

 

JAK PLATIT ZÁLOHU A DOPLATEK

nejlepší je samozřejmě v hotovosti v sídle naší CK, obdržíte příjmový doklad;

výhodné je rovněž složit požadovanou částku v hotovosti na pokladně kterékoliv Komerční banky a my máme informaci o úhradě do 24 hodin, resp.  okamžitě (máme k dispozici internetovou komunikaci s naší bankou);

bankovním převodem z Vaší banky na náš účet u KB. V případě, že máte i Vy účet u KB máme opět informaci o úhradě do 24 hodin, při převodu z ostatních bank přibližně za 2-3 dny. V případě slovenských účastníků je k dispozici náš EUR-účet u Fio-banky  Bratislava;

nejméně výhodné je zasílat platby poštovní poukázkou, poplatky jsou vysoké a k nám „dorazí“ informace přes Vakus a banku přibližně za 3-4 dny;

s výjimkou hotovostní platby v naší CK vyplňujte platební doklady co nejpřesněji a nejúplněji, zejména údaj „variabilní symbol“. Tím je námi přidělené číslo akce. Bez těchto údajů máme velký problém Vaše platby v bankovních výpisech identifikovat.

pokud si sjednáváte svoji dovolenou prostřednictvím našeho autorizovaného prodejce, pak máte možnost uhradit zálohu buď poštovní nebo bankovní složenkou, převodem z Vašeho účtu na účet naší CK, příp. ji uhradit v hotovosti u našeho prodejce. V tomto případě mu však Vy, objednavatel a zákazníci, musíte udělit Vaši plnou moc k převodu Vašich peněz na účet naší CK (prodejce není inkasním místem naší CK).

v případě objednání rekreace 20 dnů a méně před dnem první sjednané služby je možno cenu rekreace uhradit pouze v hotovosti v sídle CK NT, složením příslušné částky na pokladně kterékoliv pobočky KB, nebo převodem z účtu na účet v rámci KB (nelze poštovní poukázkou či převodem z jiné banky), slovenští účastníci mohou uhradit platbu u Fio-banky Bratislava.