PRAKTICKÉ INFORMACE

Appartementy jsou vybaveny zařízenou kuchyňskou linkou - k dispozici je nádobí, příbory, atd. Většinou bývá k dispozici i chladnička, ale kuchyňské prádlo je nutno si obvykle přivést vlastní - je vždy specifikováno v nabídce.

Nedoporučujeme nikde v zahraničí pít vodu z vodovodu.

Cenné předměty doporučujeme nechat doma, cestovní doklady, šperky, peníze, platební karty, ap. uložit v hotelovém trezoru (pokud je k dispozici). Dbejte na to, aby v noci nebo v době Vaší nepřítomnosti byly vždy dveře Vašeho bungalovu, pokoje, ap. řádně uzamčeny a okna nebylo možno zcela otevřít.

K exotice některých jižních zemí patří i hmyz, např. komáři, mravenci, cikády ... Přes veškerou snahu příslušných institucí nelze jeho výskyt v určitých obdobích vyloučit. Doporučujeme proto si přibalit do zavazadla i repelenty a podobné odpuzovače. Obdobně, i přes veškerou snahu se v některých obdobích a v některých lokalitách mohou vyskytovat i drobná zvířata, hlodavci, ještěrky, kočky, příp. i jiní tvorové, např. krabi, medúzy, atd.

V případě, že pokoj je vybaven klimatizací, může tato být buď řízena centrálně nebo být v provozu jen v určitou denní dobu, či zcela individuálně programovatelná.

V některých místech může být bohatý noční život - bary, diskotéky, noční kluby. Proto Vám nemůže naše CK zajistit absolutní noční klid.

Většinou není v koupelnách k dispozici mýdlo, vezměte si s sebou své vlastní.

Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v řadě zemí odlišné od našich, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí.

CK NT neodpovídá za případné znečištění pláží z důvodů klimatických poruch nebo jiných nepředvídatelných důvodů.

Je obvyklé, že není možno si své vlastní slunečníky umísťovat do prostoru pláže s hotelovými slunečníky a lehátky.

V některých pokojích jsou oddělená lůžka, v některých typech pokojů pak francouzské postele. V případě zájmu se informujte v naší CK.

V hotelových pokojích není možno používat elektrické spotřebiče o větším příkonu (ponorné vařiče, ...), většinou jsou poddimenzovány i příslušné jističe.

 

UPOZORNĚNÍ

Po dohodě s našimi německými partnery Vás musíme upozornit, že v FKK-střediscích nebudou akceptovány jakékoliv Vaše požadavky na dodatečné navýšení rozsahu služeb oproti vydaným Voucherům, které byste požadovali bez vědomí našich CK. Pokud by přesto k takovéto situaci došlo, pak je nutno v recepci vše řádně uhradit, veškeré doklady o platbách řádně uschovat a po návratu do České republiky nám zaslat fotokopie k dispozici. Obdobně, pokud nebudou služby vyjmenované na Voucheru plně čerpány, pak je nutno si o této skutečnosti nechat na recepci vystavit potvrzení. Bez něho není možno dodatečně požadovat snížení ceny pobytu.

VÁŽENÍ KLIENTI

naše CK si Vás dovolila zařadit do svého adresáře a po určitou dobu od Vámi projeveného zájmu o naši nabídku Vám budeme automaticky zasílat náš katalog. Pokud o naši nabídku nemáte již zájem - stačí nám poslat korespondenční lístek nebo nám zatelefonovat a my Vás z adresáře vyřadíme. Naopak - pokud jste náš katalog někde získali, ale my Vaši adresu při-tom neznáme, pak - máte-li zájem o jeho zaslání i pro příští období - napište nám svoji ad-resu. Obdobně Vás prosíme - pokud se přestěhujete, nahlaste nám změnu Vaší adresy.

NAŠE BANKOVNÍ KONTA

pro klienty a platby na území České republiky:

Komerční banka Praha 5
číslo našeho CZK-účtu: 100407051/0100
číslo našeho EUR-účtu: 191482780277/0100

pro klienty a platby na území Slovenské republiky:

FIO-banka, Bratislava
číslo našeho EUR-účtu: 2900094267/8330