Tabulkové ceny uvedené v katalogu a na webu CK N-T jsou konečné a obsahují

• Ubytování dle textu a popisu jednotlivých ubytovacích kapacit v příslušné lokalitě.
• Stravování dle textu u příslušné lokality, tzn. All inklusive /ALL/ nebo plnou penzi /VP/ nebo polopenzi /HP/ nebo snídani /UF/, resp. vlastní stravování /SV/.
• Dopravu dle textu uvedeného u příslušné lokality. Pokud je doprava zahrnuta v ceně pobytu/zájezdu, pak je zahrnuta do ceny včetně všech poplatků a příplatků s dopravou spojených.
• Pobytové, resp. lázeňské taxy, pokud jsou v příslušné lokalitě hrazeny prostřednictvím CK N-T (jsou zahrnuty buď přímo v ceně ubytování nebo uvedeny/připočteny dle informace u příslušné lokalityv odstavci "Úhrada při zaknihování rekreace").
• V případě zájezdu pojištění pro případ úpadku a obecně náklady na odbavení klienta, příp. delegáta, průvodce či vedoucího zájezdu.

Tabulkové ceny neobsahují

cenu fakultativní dopravy a poplatky s ní spojené (např. letenku, transfer, taxi, zapůjčení auta na letišti, bus, trajekt, parkovné, apod.), volitelné cestovní pojištění, pobytové/lázeňské a přihlašovací poplatky hrazené klientem až na recepci v příslušné lokalitě, fakultativní výlety a služby, poplatky za dětskou postýlku, psy, atd. (viz DŮLEŽITÉ u jednotlivých lokalit).

Akce, u nichž není tabulková cena uvedena nebo je uvedena v EUR = pobyty na objednávku

Zásadní změnou je způsob cenové nabídky naturistických pobytů zajišťovaných prostřednictvím našich německých partnerů a označených „EU“. Každá rezervace je posuzována jako individuální objednávka a individuálně bude proto také stanovena příslušná kalkulace vaší rekreace. Ceny jsou v tomto případě převzaty v EUR z německých ceníků a v případě vašeho zájmu o tuto rekreaci bude postupováno následovně:
* na základě vaší poptávky vám zašleme návrh Cestovní smlouvy / Závazné objednávky služby (dále jen CS) v kterém bude kompletní kalkulace vaší rekreace uvedena jak v EUR, tak i v CZK, při přepočtu EUR/CZK bude postupováno tak, jak je uvedeno dále v rámečku
* vy sami si určíte, v jaké měně budete svoji rekreaci hradit a vyznačíte toto na návrhu CS, kterou následně podepíšete, zašlete naší CK (mailem, faxem, poštou …) a uhradíte zálohu na příslušný účet (CZK, EUR – KB, FIO-banka), který bude na CS rovněž uveden.
* dále už bude postupováno standardně – rezervace vaší rekreace u našich německých kolegů, její potvrzení, vyúčtování, doplatek, odbavení
Toto opatření má za cíl usnadnit vám snadnější a rovnoprávné porovnání cen našich = cen německých CK a cen jednotlivých FKK-resortů uváděných na internetu. Zároveň lze předpokládat, samozřejmě v návaznosti na vývoji kurzu CZK, snížení ceny v CZK o min. 5% oproti dosavadní praxi.

Cena rekreace v CZK = tabulková cena v EUR dle ceníků německých touroperátorů x kurz EUR/CZK deklarovaný v den vystavení návrhu CS na titulních stránkách všech webových prezentací CK N-T. Pokud je cena doplňkových služeb (bus, letenka, cestovní pojištění, …) stanovena subdodavatelem v CZK, pak budou tyto služby v návrhu CS uvedeny vždy v CZK a pokud v EUR, pak rovněž v EUR, s přepočtem na CZK

Slevy jsou uváděny individuálně u FKK-středisek, věnujte jim laskavě pozornost.

• ŠETŘÍME - u jednotlivých středisek jsou většinou uvedeny konkrétní slevy typu 7=6, 14=10, HP=VP .... Tyto slevy nelze obvykle sčítat, platí výhodnější pro klienta. Pokud je kombinace jednotlivých slev možná, je toto u příslušné lokality uvedeno.

• BRZKÉ ZAKNIHOVÁNÍ - u některých středisek je uvedena tato časovaná sleva ve výši 2 - 20 % ze základní ceny pobytu či zájezdu, platná do stanoveného termínu.

Veškeré slevy jsou poskytovány pouze z ceny pobytu, tzn. že neplatí pro dopravní ceniny, poplatky, doplňkové služby (parkovné, auto z půjčovny, ..) a cestovní pojištění.
Skupinové slevy jsou řešeny individuálně dohodou mezi CK a vedoucím skupiny min. 10 osob.

Pro akce organizované partnerskými českými CK (CZ) platí slevy a informace, uvedené v jejich katalozích a v jejich dalších propagačních materiálech.

Platby fakturou.

Velice ochotně a bez problémů Vám vystavíme fakturu na úhradu Vaší rekreace z FKSP či jiných prostředků Vaší firmy nebo zaměstnavatele, přesně dle příslušných zákonů, předpisů a požadavků plátce.

Ceny a platby v EUR = výhodné finanční podmínky

* při platbě v EUR ceny dle katalogu našich německých partnerů – ceny obvykle na stejné nebo nižší úrovni než při platbě přímo v FKK-resortu, navíc možnost různých dodatečných slev vypsaných výhradně pro německého touroperátora

* garance CK, informace v českém jazyce, profesionální kompletace všech služeb

* na Cestovní smlouvě podrobná kalkulace jednotlivých služeb v EUR

* žádné platby do zahraničí – platby na naše EUR-účty v Česku i na Slovensku, žádná komunikace se zahraničím a dodavateli potřebných doplňkových služeb (doprava, …)

VYUŽIJTE TÉTO MOŽNOSTI - UŠETŘÍTE SI PENÍZE I STAROSTI

Ceny v úrovni německých CK

Komunikace v českém jazyce a na českém území

Postavení klienta dle českého práva

Pojištění proti úpadku CK dle české legislativy

 

Jak platit zálohy a doplatky

v hotovosti :

v kanceláři CK NATUR TRAVEL v Černošicích u Prahyˇ

vkladem na účet v Komerční bance:

v CZK : účet 100407051/0100

v EUR : účet 191482780277/0100

bankovním převodem v rámci ČR:

v CZK : na účet 100407051/0100 v Komeční bance

na účet 2200094266/2010 ve Fio-bance

v EUR . na účet 2900094267/2010 ve Fio-bance

IBAN CZ6420100000002900094267, CODE SWIFT FIOBCZPPXXX, poplatky OUR

platby v rámci Slovenska :

v EUR : na účet 2900094267/8330 ve slovenské Fio bance

 

Termínované slevy pro rok 2014 = slevy za brzké knihování

do 31.12.2013
- 10 %
= La Grande Cosse, chatky i kemp, při pobytu na min. 7 nocí v období 29.3.-06.7. a 09.9.-13.10.

do 31.1.
- 5%
= Plavby jachtou SILVA po Jadranu 
- 3% = Plavby jachtou VJEKO po Jadranu
- 5% = Specialita roku 2013 = BUS-Zakynthos
- 8% = Plavby na jachtách v Turecku
-15% = Hotel Panorama, Zakynthos
-20% = Ada Bojana

do 15.2.
- 15% =
Koversada, appartementy Typ A3 a Typ A4, s pobytem na min. 7 nocí a platbě min. 300 EUR do 21.2. 

do 28. 2.
- 10%
= Solaris, bungalovy i appartementy, plná úhrada do 10.3.
- 15%
= Vera Playa, plná úhrada do 04.3.

do 15.3.
- 15%
= Kažela, „textiní část“, s pobytem na min. 7 nocí, plná úhrada do 25.3.
- 10% = Natureva, při pobytu na min. 14 nocí do 13.7. a od 31.8.

do 31.3.
- 4%
= Plavby na jachtách v Turecku
- 10% = Hotel Panorama, Zakynthos

do 30.4.
-10% = Ada Bojana


PRODEJ TYPU „LAST MINUTE“ NAŠI NĚMEČTÍ KOLEGOVÉ
A TEDY ANI NAŠE CK OBVYKLE NEPOUŽÍVÁME